LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English

LOTTE Mart - LOTTE Finance Visa

Hoàn tiền tối đa khi chi tiêu tại LOTTE Mart

Phí thường niên 200.000 VNĐ

Thẻ chính

200.000 VNĐ

Thẻ phụ

200.000 VNĐ

  Hoàn phí thường niên năm đầu tiên, khi có giao dịch chi tiêu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phí thương niên được ghi nợ vào tài khoản Thẻ tín dụng của Khách hàng

Tích điểm

0.7% khi chi tiêu nước ngoài

Ưu đãi

7% tại LOTTE Mart

Tóm tắt Lợi ích Chính Lợi ích đặc biệt
 • Lợi ích Chính

  • Hoàn tiền đến 7% cho giao dịch chi tiêu tại LOTTE Mart
  • Tích lũy và hoàn tiền 3% khi chi tiêu tại LOTTE Hàn Quốc
  • Tích lũy và hoàn tiền 0.7% khi chi tiêu trong nước
  • Hoàn phí thường niên năm đầu dễ dàng
  • Ưu đãi thành viên Lotte Members
  • Ưu đãi từ VISA
 • Lợi ích đặc biệt

  • Linh hoạt tích lũy & sử dụng điểm L.POINT
  • Tham gia tất cả các chương trình khuyễn mại của LOTTE Mart, LOTTE Members
  • Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
  • Lotteria / Angel-in-us: giảm giá 10%
  • Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
  • Lotte Observation Deck: giảm giá 30%
  • Lotte.vn: 0.2% L.Point
Hoàn tiền đến 7% cho giao dịch chi tiêu tại LOTTE Mart
• 7% giao dịch chi tiêu trong tháng (tối đa 210.000 VNĐ), khi có tổng chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ trong tháng trước
• 0.5% giao dịch chi tiêu trong tháng, khi có tổng chi tiêu dưới 3.000.000 VNĐ trong tháng trước
* Tỷ lệ hoàn tiền trong tháng dựa trên tổng các giao dịch chi tiêu trong và ngoài LOTTE Mart của tháng trước.
Tích lũy và hoàn tiền 3% khi chi tiêu tại LOTTE Hàn Quốc
Tích lũy và hoàn tiền 3% khi chi tiêu tại LOTTE Hàn Quốc
Tích lũy và hoàn tiền 0.7% khi chi tiêu trong nước
Tích lũy và hoàn tiền 0.7% khi chi tiêu trong nước
Hoàn phí thường niên năm đầu dễ dàng
Hoàn phí thường niên năm đầu dễ dàng
Ưu đãi thành viên Lotte Members
Ưu đãi thành viên Lotte Members
Ưu đãi từ VISA
Ưu đãi từ VISA
Linh hoạt tích lũy & sử dụng điểm L.POINT
Linh hoạt tích lũy & sử dụng điểm L.POINT
Tham gia tất cả các chương trình khuyễn mại của LOTTE Mart, LOTTE Members
Tham gia tất cả các chương trình khuyễn mại của LOTTE Mart, LOTTE Members
Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
Lotteria / Angel-in-us: giảm giá 10%
Lotteria / Angel-in-us: giảm giá 10%
Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
Lotte Observation Deck: giảm giá 30%
LOTTE Observation Deck: giảm giá 30%
Lotte.vn: 0.2% L.Point
Lotte.vn: 0.2% L.Point
Đăng ký nhanh Đăng ký trực tiếp Giới thiệu thẻ